Welkom in het Strabo WinkelcentrumRegister (SWR)

In dit register zijn alle planmatig ontwikkelde winkelcentra van Nederland opgenomen. U vindt hier alles wat u weten wilt van de ruim duizend planmatig ontwikkelde Nederlandse winkelcentra. U kunt selecties maken op maar liefst vijftien variabelen, van eigenaar tot parkeerregime, van openingsjaar tot aantal verkooppunten, van gemeente tot laatste jaar van renovatie.

Waar de NRW (Nederlandse Raad Winkelcentra) in 2006 gestopt is met het NRW-register, is Strabo destijds continue doorgegaan om het bestand te actualiseren, aan te vullen met nieuwe centra en te verrijken met nieuwe gegevens.

De criteria waaraan voldaan moet worden om opgenomen te worden in het register zijn:

  • In de eerste fase een planmatig ontwikkeld winkelcentrum
  • Minimaal 2500 m2 BVO
  • Minimaal 4 verkooppunten

In het register zijn ook winkelcentra opgenomen die nog niet geopend zijn, maar waarvan realisatie zeker is. Ook wordt er aanvullende informatie gegeven over renovatieplannen, winnaars van NRW-Jaarprijzen en recente verkopen. Kortom, een schat aan informatie.